23/01/2018

GIAO TIẾP ỨNG DỤNG

Chương trình Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng (Practical Communication English) được thiết kế nhằm giúp học viên:

  • Phát triển cả bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết
  • Cải thiện phát âm
  • Nâng cao phản xạ nghe nói tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp thông dụng.
  • Giao tiếp với đa dạng các loại chủ đề và trong các tình huống thực tế khác nhau.
  • Nâng cao sự tự tin giúp giao tiếp một cách chủ động.

practical

CHƯƠNG TRÌNH KHOÁ HỌC TỔNG SỐ TIẾT/GIỜ HỌC
Tiếng Anh giao tiếp ứng dụng (Practical Communicative English) 4.1. PCE Elementary PCE1 170 tiết
PCE2
PCE3
PCE4
4.2. PCE Pre-Intermediate PCE5 181 tiết
PCE6
PCE7
PCE8
4.3. PCE Intermediate PCE9 192 tiết
PCE10
PCE11
PCE12

 

Khóa học liên quan