23/01/2018

TIẾNG ANH MẪU GIÁO 1

Chương trình TIẾNG ANH MẪU GIÁO (LITTLE STARS) dành cho các bé có độ tuổi từ 3 đến 4 tuổi dựa trên những hoạt động sau:

  • Nghe: Giúp các bé tiếp xúc nghe Tiếng Anh một cách tự nhiên.
  • Từ vựng: Từ vựng được dạy theo các chủ đề gần gũi với độ tuổi mẫu giáo.
  • Cấu trúc: Cấu trúc đơn giản phù hợp cho lứa tuổi 3-4
  • Phương pháp giảng dạy: trực quan sinh động và vui nhộn dành riêng cho lứa tuổi mẫu giáo.
  • Nói: Chào hỏi, tạm biệt, nói được màu sắc, số, con vật, giới thiệu bản thân đơn giản.

lilstars

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC TÊN GIÁO TRÌNH VÀ TỔNG SỐ TIẾT/GIỜ HỌC
Tiếng Anh Mẫu Giáo 1 (Little Stars) TA Mẫu Giáo 1 (LTS1) (32 tiết)
TA Mẫu Giáo 2 (LTS2) (32 tiết)
TA Mẫu Giáo 3 (LTS3) (32 tiết)
TA Mẫu Giáo 4 (LTS4) (32 tiết)
TA Mẫu Giáo 5 (LTS5) (32 tiết)
TA Mẫu Giáo 6 (LTS6) (32 tiết)

 

Khóa học liên quan