23/01/2018

TIẾNG ANH MẪU GIÁO 2

Chương trình TIẾNG ANH MẪU GIÁO (SUPERSTARS) dành cho các bé có độ tuổi từ 4 đến 6 tuổi được thiết kế sinh động nhằm:

  • Giúp các bé tiếp xúc với Tiếng Anh tự nhiên;
  • Tạo nền tảng Tiếng Anh vững chắc qua tranh ảnh, hình ảnh trực quan, các bài hát Tiếng Anh, và các hoạt động và trò chơi vận động vui nhộn thú vị.

sustars

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC TỔNG SỐ TIẾT/GIỜ HỌC
Tiếng Anh Mẫu Giáo 2 (Superstars) TA Mẫu Giáo 1 (SPS1) (32 tiết)
TA Mẫu Giáo 2 (SPS2) (32 tiết)
TA Mẫu Giáo 3 (SPS3)  (32 tiết)
TA Mẫu Giáo 4 (SPS4)  (32 tiết)
TA Mẫu Giáo 5 (SPS5)  (32 tiết)
TA Mẫu Giáo 6 (SPS6) (32 tiết)
Khóa học liên quan