Loading...

 

PATHWAY PREP

PRE KIDDY

 

 

 

Phương pháp giảng dạy tại CARE

 

Phát triển bốn kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết thông qua trò chơi, đóng vai, hoạt động tạo hình, âm nhạc, và đọc truyện. 


ELA: Bắt đầu bằng việc học chữ cái. Trẻ nhận biết được các chữ cái, phân biệt, gọi tên và viết chữ cái. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận biết chữ cái là một trong những kỹ năng đầu tiên mà các con cần học khi bắt đầu đọc. Nếu không có kỹ năng này, các con sẽ gặp khó khăn trong việc đọc. 

 

Khi bước vào lớp 1, sự tự tin trong kỹ năng đọc viết và kỹ năng nhận biết chữ cái và con chữ sẽ giúp cho các con đạt được kết quả cao trong học tập.

 

Học thông qua hoạt động và tương tác giữa giáo viên và học sinh. Nhờ đó, những tiết học được diễn ra một cách sinh động, vui vẻ và hữu ích. 


 

 

 

 

 

 

PATHWAY PREP

KIDDY
 

Phương pháp giảng dạy tại CARE

 

ELA: Rèn luyện kỹ năng nghe tiếng Anh qua các bài hát, chuyện bằng tiếng Anh, nhận dạng chữ cái (Letters) và âm (Sounds), hình thành các câu với các chữ cái đầu tiên (Alphabet sentences), Gieo vần (Rhymes), Từ khóa dấu hiệu phổ biến (Sight words), Kể chuyện (Telling stories), Đặt câu hỏi và trả lời các câu hỏi, Khoa học xã hội (ví dụ: sự khác biệt giữa Cần - Needs và Muốn - Wants, cây gia đình, nhận biết cảm xúc,…).

 

 

 

 

 

MATH: Đếm số từ 1-100 (Counting), Hình thù (Shape), Màu sắc (Colour), Tiền Việt Nam, Phân loại (Classification), Cộng trừ (Addition - Subtraction), Thời gian (Time), So sánh (Comparison), Đo lường (Determine weights and measures).


 

SCIENCE: Gọi tên Động vật (Animals), Thực vật (Plant), Bộ phận cơ thể con người (Body), Nơi chốn (Place), Không gian (Space), Trái đất (Earth), Môi trường (Environment), Khí hậu/Thời tiết (Weather).


 

 

Chi tiết chương trình học

Tin tức sự kiện

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

23/5/2022

Tin tức

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

22/5/2022

Tin tức

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

18/5/2022

Sự kiện

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

18/5/2022

Sự kiện

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s